donderdag, 07 februari 2019 15:37

Toelichting stand van zaken Harnehal

05 aug 2019
08:00 - 17:00
Zomervakantie Huisartsenpraktijk Tzummarum
05 aug 2019
08:00 - 17:00
Zomervakantie Huisartsenpraktijk Tzummarum
26 aug 2019
19:00 -
Start Mindfulnesstraining in Franeker
06 sept 2019
19:00 -
Oud Papier
14 sept 2019
17:00 -
Einde Tsjerkepaad
14 sept 2019
20:00 -
Concert Urker Mannenkwartet