De dorpen Tzummarum en Firdgum liggen in een prachtige, unieke, rustige en ruimtelijke omgeving: het Waddengebied. De dorpen hebben een gezellige dorpsgemeenschap, leuke activiteiten en met een rijk verenigingsleven. Het is dus goed wonen hier!

Tzummarum

De bebouwde kom van het dorp Tzummarum bestaat uit een dorpskern met daaromheen een aantal woonwijken. Het centrum (De Buorren) ligt rondom de kerk en vormt het oudste deel van het dorp. De overige wijken, zijn in de meeste gevallen pas later ontstaan. Nadat de oude kerk in 1876 afgebroken was, kwam er een nieuwe neo-gotische kerk voor in de plek. Beide dorpen zijn gecentreerd rondom de kerken. Tzummarum en Firdgum staan vandaag de dag bekend als rustige dorpen, gelegen in het prachtige unieke Waddengebied. Of het altijd zo rustig was? De inwoneraantallen van de dorpen hebben sterk gewisseld: aan de aantallen kon je zien of het dorp goede of slechte tijden kende. Vandaag de dag wonen er in Tzummarum zo’n 1400 inwoners.

Firdgum

Firdgum is een klein dorpje met ongeveer zestig inwoners. Het dorp was vroeger op een hoge terp gelegen en is in dezelfde periode als Tzummarum ontstaan. Firdgum heeft een kleine dorpskern met veelal oorspronkelijke bebouwing en hier en daar een nieuwbouwwoning. Kenmerkend voor Firdgum is de kerktoren uit de 14e eeuw, waarvan de bijbehorende kerk in 1794 werd afgebroken. De oude zeedijk (nu:Griene Dyk) die door Beetgum en Berlikum rond voormalig gemeente het Bildt loopt, verenigt zich op de bodem van het dorp. Het dorp ontleende enige belangrijkheid aan vier states die er hebben gestaan. Eén daarvan is de Camstra State. Van Camstra State is en kelder met opkamer overgebleven.

fun fact

Koehool en Dijkshoek

Bij de dorpen Tzummarum en Firdgum horen ook de buurtschappen Koehool en Dijkshoek. Beide liggen vlak aan de zeedijk. Waarbij Koehool makkelijk te herkennen is aan een plaatsnaambord en de unieke vissershuisjes, is Dijkshoek meer zoeken. 

weten wat er in onze dorpen te beleven valt? 

Dorpsbelang Tzummarum Firdgum

Adres secretariaat

Lytse Buorren 11
Tzummarum 8851ER

Over dorpsbelang Tzummarum-Firdgum

Dorpsbelang zet zich in voor de belangen van de dorpen Tzummarum en Firdgum, met als belangrijkste thema de leefbaarheid. Op deze website vind je meer informatie over wat we doen en wat er speelt in de dorpen.