Koehool en Dijkshoek

Bij de dorpen Tzummarum en Firdgum horen ook de buurtschappen Koehool en Dijkshoek. Beide liggen vlak aan de zeedijk. Waarbij Koehool makkelijk te herkennen is aan een plaatsnaambord en de unieke vissershuisjes, is Dijkshoek meer zoeken. 

Read more