Project Tjedmar Hiem ​​​​​​​

Stichting Tjedmar Hiem

Stifting Tjedmar Hiem houdt zich bezig met de toekomst van de voorzieningen in onze dorpen. Aanleiding hiervoor is de dreigende sluiting van de sporthal Harnehal. Inmiddels is bekend dat de sporthal nog tot juli 2020 open mag blijven, zodat er ondertussen gewerkt kan worden aan een concreet plan voor de toekomst: Masterplan Tjedmar Hiem. 

Masterplan Tjedmar Hiem

Er wordt druk gewerkt aan een concreet plan om onze dorpen ook in de toekomst leefbaar te houden. Het plan is vooralsnog een droom. Vanuit verschillende projectgroepen zijn mooie ideeën aangedragen, die samenkomen in het masterplan. Alleen door samen de schouders er onder te zetten, kunnen we laten zien dat er rek in de krimp zit!

FUN FACT

wist je dat 

het project Tjedmar Hiem heet, omdat het genoemd is naar Tjedmar, die in de achtste eeuw een nederzetting stichtte? Deze nederzetting groeide later uit tot het dorp Tzummarum.

Tijdlijn Tjedmar Hiem

Behoefte-onderzoek in het dorp

Januari - september 2017

Besluit sporthal langer open

November 2019

Sloop sporthal

Juli 2020

Vrijwilligers gezocht!

Het dorp leefbaar houden is iets wat we samen doen, en daarom zijn wij doorlopend op zoek naar mensen die daarbij willen helpen. Bijvoorbeeld voor schoonmaakklusjes, achter de bar tijdens evenementen, techniek, groenvoorziening en meer.

Ik wil helpen

Dorpsbelang Tzummarum Firdgum

Adres secretariaat

Lytse Buorren 11
Tzummarum 8851ER

Over dorpsbelang Tzummarum-Firdgum

Dorpsbelang zet zich in voor de belangen van de dorpen Tzummarum en Firdgum, met als belangrijkste thema de leefbaarheid. Op deze website vind je meer informatie over wat we doen en wat er speelt in de dorpen.